Slovenske črke za zamejce

Slovenci ki živimo v Italiji ponavadi uporabljamo italijanske tipkovnice. Seveda pa smo v zadregi kadar hočemo kaj napisati po slovensko. V primeru da uporabljamo Linux ni velikih težav dodati mankajoče črke. V primeru da uporabljamo distribucijo Debian Lenny in delamo v okolju X11 je dovolj da popravimo datoteko /usr/share/X11/xkb/symbols/it.

V mojem primeru sem spremenil vlogo tipke "večji/manjši od" (spodaj na levi). V primeru da jo pritisnem skupaj z AltGr bo naslednja črka dobila strešico. Tako da dobim črko "č" moram pritisniti AltGr+< in nato tipko c. To je zame kar v redu ker le redko (na žalost) pišem po slovensko. S to menjavo nismo izgubili nobene črke ker v originalu nam AltGr+< da isti simbol kot AltGr+z.

Tukaj je vsebina datoteke /usr/share/X11/xkb/symbols/it na mojem računalniku:

// $XKeyboardConfig: xkeyboard-config/symbols/it,v 1.14 2008-04-12 00:24:52 svu Exp $

// based on a keyboard map from an 'xkb/symbols/it' file
// 17 May 2003 Modified by Sebastiano Vigna (vigna@dsi.unimi.it)
//
// $XFree86: xc/programs/xkbcomp/symbols/it,v 1.4 2003/04/19 12:22:12 pascal Exp $

partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

  include "latin(type4)"

  name[Group1]="Italy";

  key 	{ [ backslash,    bar,   notsign,  brokenbar ]	};

  key 	{ [     2,  quotedbl, twosuperior, dead_doubleacute ] };
  key 	{ [     3,  sterling,threesuperior,  dead_tilde ]	};
  key 	{ [     4,   dollar,  onequarter,  oneeighth ] };

  key 	{ [     0,   equal,  braceright, dead_ogonek ] };
  key 	{ [apostrophe,  question,    grave, questiondown ]	};
  key 	{ [  igrave, asciicircum, asciitilde, dead_circumflex ] };

  key 	{ [  egrave,   eacute, bracketleft,  braceleft ]	};
  key 	{ [   plus,  asterisk, bracketright,  braceright ]	};

  key 	{ [  ograve,  ccedilla,      at, dead_cedilla ] };
  key 	{ [  agrave,   degree,  numbersign, dead_abovering ] };

  key 	{ [     n,     N,    ntilde,    Ntilde ]	};
  key 	{ [   comma, semicolon,  dead_acute,   multiply ]	};
  key 	{ [  period,   colon,periodcentered, dead_diaeresis ] };
  key 	{ [   minus, underscore, dead_macron,   division ] };

  key 	{ [  ugrave,  section,  dead_grave,  dead_breve ]	};

  key 	{ [   less,  greater,  dead_caron,     caron] };

  include "level3(ralt_switch)"
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "nodeadkeys" {

  // Modifies the basic italian layout to eliminate all dead keys

  include "it(basic)"

  name[Group1]="Italy - Eliminate dead keys";

  key 	{ [     2,  quotedbl, twosuperior, doubleacute ] };
  key 	{ [     3,  sterling,threesuperior,  asciitilde ]	};

  key 	{ [     0,    equal, braceright,    ogonek ]	};
  key 	{ [  igrave, asciicircum, asciitilde, asciicircum ] };

  key 	{ [  ograve,  ccedilla,      at,   cedilla ] };
  key 	{ [  agrave,   degree,  numbersign,    degree ] };

  key 	{ [   comma, semicolon,    acute,   multiply ]	};
  key 	{ [  period,   colon,periodcentered,  diaeresis ] };
  key 	{ [   minus, underscore,    macron,   division ] };

  key 	{ [  ugrave,  section,    grave,    breve ]	};
};

// Copied from macintosh_vndr/it
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "mac" {

  name[Group1]= "Italy - Macintosh";

  // Alphanumeric section
  key {	[    less, greater  	]	};
  key {    [    at,  numbersign,  periodcentered       ]	};
  key {	[  ampersand,  1, guillemotleft,guillemotright	]	};
  key {	[  quotedbl,  2 		]	};
  key {	[ apostrophe,  3     	]	};
  key {	[  parenleft,  4,  braceleft,  bracketleft	]	};
  key {	[  ccedilla,  5,   Ccedilla,  Iacute	]	};
  key {	[   egrave,  6,  paragraph,  periodcentered]	};
  key {	[ parenright,  7,  braceright,	 bracketright	]	};
  key {	[  sterling,  8,  infinity			]	};
  key {	[   agrave,  9,    acute,  Ocircumflex	]	};
  key {	[   eacute,  0,    grave,  Oacute	]	};
  key {	[    minus,  underscore	]	};
  key {	[    equal, 	 plus,   notequal,  plusminus	]	};

  key {	[      q, Q 		]	};
  key {	[	  z, Z		]	};
  key {	[	  e, E,	EuroSign	]	};
  key {	[	  r, R,  registered			] 	};
  key {	[	  t, T		]	};
  key {	[	  y, Y,    Uacute,	ydiaeresis   ] 	};
  key {	[	  u, U		]	};
  key {	[	  i, I, icircumflex,	idiaeresis   ] 	};
  key {	[	  o, O		]	};
  key {	[	  p, P		]	};
  key {	[   igrave, asciicircum   ]	};
  key {	[   dollar,	asterisk    ]	};
  key {	[   section, degree,      at, numbersign   ]	};

  key {	[	 a,	A,   aring,  Aring		] 	};
  key {	[	 s,	S,   ssharp			]	};
  key {	[	 d,	D		]	};
  key {	[	 f,	F		]	};
  key {	[	 g,	G		]	};
  key {	[	 h,	H,   Igrave,  Icircumflex   ]	};
  key {	[	 j,	J, Idiaeresis,  Iacute     ]	};
  key {	[	 k,	K,   Egrave,  Ediaeresis   ]	};
  key {	[	 l,	L,   ssharp,  bar		]	};
  key {	[     m,	M,     mu,  Oacute		]	};
  key {	[  ugrave,	percent,     ae,  AE		]	};

  key {	[	 w,	W 		]	};
  key {	[	 x,	X		]	};
  key {	[	 c,	C, copyright,  copyright	]	};
  key {	[	 v,	V		]	};
  key {	[	 b,	B		]	};
  key {	[	 n,	N, dead_tilde          ]    };
  key {	[   comma,	question,     questiondown		]	};
  key {	[ semicolon,	period     ]	};
  key {	[   colon,	slash,    bar,  backslash	]	};
  key {	[  ograve,	exclam,   exclamdown			]	};

  // End alphanumeric section

  include "kpdl(dot)"
  include "level3(ralt_switch)"
};

// Used by Georgian people in Italy, 
// contributed by Vladimer Sichinava
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "geo" {
  include "it"
  include "ge(basic)"

  name[Group1]= "Italy - Georgian";
  key { [ backslash, bar, notsign, brokenbar ] };
  key { [ 1, exclam, onesuperior ] };
  key { [ 2, quotedbl, twosuperior, dead_doubleacute ] };
  key { [ 3, sterling, threesuperior, dead_tilde ] };
  key { [ 4, dollar, onequarter, oneeighth ] };
  key { [ 5, percent, onehalf ] };
  key { [ 6, ampersand ] };
  key { [ 7, slash, braceleft ] };
  key { [ 8, parenleft, bracketleft ] };
  key { [ 9, parenright ] };
  key { [ 0, equal, braceright, dead_ogonek ] };
  key { [apostrophe, question, grave, questiondown ] };
  key { [ igrave, asciicircum, asciitilde, dead_circumflex ] };

  key { [0x010010d4, E, EuroSign ] };
  key { [ egrave, eacute, bracketleft, braceleft ] };
  key { [ plus, asterisk, bracketright, braceright ] };

  key { [ ograve, ccedilla, at, dead_cedilla ] };
  key { [ agrave, degree, numbersign, degree ] };
  key { [ ugrave, section, dead_grave, dead_breve ] };
  key { [ less, greater ] };

  key { [ comma, semicolon ] };
  key { [ period, colon ] };
  key { [ minus, underscore ] };
};

// OLPC Section
xkb_symbols "olpc" {

  include "basic"

  key { [ igrave, asciicircum,  asciitilde,   dead_tilde ] };
  key { [ ugrave,   section,    Egrave,   dead_breve ] };
  key { [ less,    greater, guillemotleft, guillemotright ] };
};

V primeru da je potrebno hitreje tipkati in bi hoteli dobiti črko č s kombinacijo AltGr+c (in pa Č če držimo še Shift) lahko zamenjamo vrstico:

  key {	[	 c,	C, copyright,  copyright	]	};

v:

  key {	[	 c,	C,   ccaron,    Ccaron	]	};

podobno za druge črke s strešico.


chripell@gmail.com